Tancar

Tornar a la secció Actualitat i notícies

“Expoquimia és un escenari idoni per a facilitar l’accés a les principals solucions de la indústria química i la seva aplicació a diferents sectors e industries als professionals i empreses del sector amb qui comptem entre els nostres grups d’interès.”

Expoquímia 2023 acollirà un Procurement Day d’AERCE, l’Associació Espanyola de Compres, Contractació i Aprovisionaments.

La jornada, que té com a objectiu aprofundir sobre l’actualitat i les noves tendències relacionades amb la funció de Compres, tindrà lloc el 31 de maig i reunirà més d’un centenar de professionals de Compres del sector químic i farma.

Alexandre Basso, Head of Indirect Procurement a Grifols i reconegut expert en Compres amb més de 25 anys de trajectòria en el sector químic i farmacèutic, ens parla del paper estratègic que ocupa aquesta funció dins de les organitzacions.

 

En primer lloc, quina és la importància d’un departament com el de Compres en el funcionament i la bona marxa d’una empresa?

La importància d’un departament de Compres professionalitzat i modern és essencial dins de qualsevol organització, tot i que pot variar en funció del sector. En sectors manufacturers, per exemple, les empreses competeixen amb les seves cadenes de subministrament més que amb els seus canals de venda, però la veritat és que l’objectiu d’un departament de Compres, pertanyi a un sector o a un altre, és sempre el mateix: disposar de productes o serveis a temps i en condicions comercialment competitives.

La cerca de proveïdors i la gestió selectiva i proactiva de proveïdors estratègics és una de les capacitats que aporta un bon departament de Compres.

A més de l’esperat estalvi per a l’empresa, una bona gestió del risc que asseguri el subministrament és crítica i marca la diferència, com s’ha demostrat els darrers anys. En un entorn tan volàtil com l’actual, marcat per l’escassetat de productes i pels increments de preus continus i elevats, establir relacions de partenariat amb proveïdors ha passat a ser una absoluta prioritat per a la bona marxa i fins i tot la subsistència de moltes empreses.

A tot això se li ha de sumar la necessitat d’assegurar un subministrament sostenible que sigui respectuós amb el medi ambient i responsable amb la societat.

Aquesta és una altra de les prioritats d’un departament professionalitzat de Compres. Intentar dur a terme aquesta tasca de manera descentralitzada i sense un departament de Compres, no és eficaç ni eficient i el resultat pot acabar sent molt limitat.

Un tercer aspecte clau és la gestió global de la cadena de valor. Un departament de Compres té visibilitat i actua al llarg de tota la cadena de valor, des de l’R+D fins a la venda. És el departament més ben situat per maximitzar el valor de la companyia optimitzant el procés global, eliminant ineficiències al llarg de tota la cadena i recolzant-se en el coneixement específic dels proveïdors i la innovació externa que aquests poden aportar.

 

En aquest sentit, per què és aparentment un dels departaments més desconeguts o, potser, menys reconeguts al món empresarial?

Aquest desconeixement varia segons el país on s’operi. Països com el Regne Unit, Suïssa o els Països Baixos, on es gaudeix d’una cultura empresarial més avançada, la funció de Compres ocupa un lloc destacat.  A Espanya ha costat assolir aquest reconeixement però és cert que, a mesura que les empreses han anat creixent i evolucionant i han descobert el valor que aporta l’àrea de Compres a l’empresa, el reconeixement ha anat augmentant els darrers anys.

Però, com deia, és una qüestió de temps i d’evolució empresarial. En entorns en què fins fa poc la venda i el màrqueting han estat les funcions més rellevants i es podia assolir l’èxit empresarial tot i no ser eficient en la cadena de subministrament, no ha estat indispensable comptar amb un sòlid departament de Compres fins ara, quan els costos i la disponibilitat de producte estrenyen els marges i posen en risc la continuïtat del negoci.

 

Quina és la funció d’un departament com el de Compres en els sectors químic i farma?

La funció de Compres en aquest sector, tot i que comparteix els mateixos objectius que la resta d’indústries, presenta algunes particularitats relacionades sobretot amb la qualitat.

A causa de les altes exigències de qualitat que requereix el sector per garantir la seguretat i l’eficàcia del medicament, abans de procedir a qualsevol canvi de proveïdor s’ha de confirmar l’estabilitat del producte i els canvis reguladors pertinents. En el millor dels casos, el procés de canvi pot durar un mínim de 18 mesos, a més de comportar la inversió d’elevats recursos en els materials, productes i serveis que formen part del procés productiu.

Això condiciona els plans de mitigació de riscos i la relació amb els proveïdors, i entre aquests i els departaments de Compres s’estableixen relacions més rígides i més a llarg termini que en altres sectors.

 

Quin és l’objectiu de jornades com la que AERCE durà a terme en el marc d’Expoquimia 2023?

A més del congrés nacional d’AERCE, cita de referència per als professionals de Compres de tot Espanya, AERCE organitza, també amb caràcter anual, un Procurement Day a les comunitats autònomes on és present. Aquests esdeveniments, a més d’apropar a empreses i professionals noves tendències, continguts d’interès i l’actualitat en Compres no només en l’àmbit internacional i nacional, sinó també, en relació amb el territori on operen, permet als assistents establir llaços de proximitat amb altres professionals i empreses vinculades als seus sectors respectius.

Atès que entre els nostres grups d’interès comptem amb diversos professionals i empreses del sector químic o directament vinculats amb ell, Expoquimia és un escenari idoni per a la celebració per facilitar-los l’accés a les principals solucions de la indústria química i la seva aplicació a diferents sectors i indústries.

Quines qüestions s’abordaran a la jornada?

En aquesta jornada abordarem algunes qüestions clau per a la funció de Compres, com és el seu rol dins de les organitzacions perquè aquestes responguin adequadament a qüestions com la sostenibilitat i la innovació, o com es poden recolzar en els avenços i les noves solucions tecnològiques a través de la digitalització. També posarem el focus en la manera com Compres contribueix a la rendibilitat i competitivitat de les organitzacions i en els reptes que es plantegen actualment als professionals de Compres.

 

Per acabar, amb quines expectatives es planteja la celebració d’aquesta jornada?

Posar a l’abast dels assistents a aquest Procurement Day les darreres solucions relacionades amb l’economia circular, la digitalització de la indústria i la transferència tecnològica que arribaran a Expoquimia a través d’expositors de primer nivell, fa que es disparin les expectatives d’AERCE. No només pel que fa a l’alt índex de participació i d’assistència; també pel que fa al valor diferencial dels recursos que tindran l’oportunitat de conèixer, i a la possibilitat que se’ls brinda d’entrar en contacte amb nous proveïdors que comparteixen les inquietuds en matèria d’eficiència i sostenibilitat.