Premis Expoquimia 2017

Negoci i ciència. La fusió perfecta.

Expoquimia, el Saló Internacional de la Química i màxim representant de la innovació científica del sector, té com a objectiu col·laborar en la promoció i la difusió de la investigació en dues categories: l'àrea química i l'àrea biotecnològica.

El certamen incentiva els investigadors que treballen en aquest camp a promoure l'aplicació industrial dels coneixements i els avenços que contribueixen a fer un salt en la millora de la nostra qualitat de vida.

PREMI EXPOQUIMIA R+D+I 2017

En la cinquena edició del Premi Expoquimia 2017 a la recerca, el desenvolupament i la innovació en el camp de la química, s'ha volgut premiar els millors desenvolupaments en materials nous, els processos més innovadors i els millors dissenys d'instal·lacions, així com els productes i les tecnologies químiques més sostenibles.

Amb aquest premi volem incentivar els investigadors i donar-los suport en una tasca essencial per a l'evolució i el desenvolupament d'un sector que és motor de la ciència i la tecnologia, alhora que té un gran impacte en la societat.

PREMI BIOTECNOLOGIA R+D+I 2017

Dins el marc d'Expoquimia s'ha celebrat la quarta edició del Premi Biotecnologia 2017 a la recerca, el desenvolupament i la innovació.

La biotecnologia representa un subsector en expansió contínua que aporta nous processos de producció i productes per via biotecnològica de gran aplicació en els àmbits dels materials, les matèries primeres farmacèutiques i alimentàries, els biopolímers i els tractaments mediambientals i de residus, entre molts altres.

Premi
Expoquimia R+D+I 2017

A Juan Carlos Llobregat de l'empresa PrimLab Global


Premio Expoquimia

El premi ha estat atorgat a PrimLab pel desenvolupament del producte CO2pure, una nova generació d'additius aplicable al sector de la construcció que permeten descontaminar l'aire. Aquest producte, que ha estat llançat al mercat en el marc d'Expoquimia, permet depurar contaminants com el CO2 o els òxids de nitrogen. Aquesta solució permetrà tant combatre els problemes sanitaris generats per l'aire contaminat com participar en la reducció de gasos hivernacle culpables del canvi climàtic. Desitgem molt d'èxit a aquest producte llançat en el marc de la nostra fira.

Premi
Biotecnologia R+D+I 2017

A Carmela Pérez de l'empresa Algae Energy
Premio Biotecnologia

El premi ha estat concedit pel desenvolupament del producte AgriAlgae, un nou bioestimulant fabricat a partir de biomassa de microalga. El producte destaca per ser superior a la seva competència, ja que aconsegueix un increment del 23% de la productivitat de plantació de fruita. L'impacte potencial en l'agricultura és immens i pot contribuir en la lluita contra la malnutrició al món. Pel seu caràcter innovador i ecològic, la seva eficiència i la maduresa tecnològica del projecte, AgriAlgae ha estat seleccionat com la millor iniciativa d'aquesta edició 2017.

Edicions anteriors

Premis Expoquimia 2014

Premi Expoquimia I+D+I

 

Edició 2014

El projecte "Biomaterials Antimicrobians per a substitució i regeneració òssia", presentat per Xavier Gil i Maria Pau Ginebreda del Grup d'Investigació en Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha rebut el premi en la categoria de Química en proposar una estratègia global per fer front a les infeccions associades a implants dentals. En aquest sentit, l'equip d'investigació de la UPC ha presentat un projecte innovador que millori la resistència del sistema os-implant a les infeccions bacterianes mitjançant el desenvolupament de materials de regeneració òssia capaços d'alliberar principis químics antibacterians de manera local.

Premi Biotecnologia I+D+I

 

Edició 2014

En la categoria de Biotecnologia, el premi ha estat per a IPR19: nou fàrmac per al tractament dels dèficit cognitius associats a l'esquizofrènia' de Teresa Tarragó i Ernest Giralt de l'empresa Iproteos del Parc Científic de Barcelona. En l'actualitat, la medicació per al tractament d'aquesta malaltia incideix en alguns dels seus símptomes, però no en el desordre cognitiu del pacient, que altera les funcions d'execució, memòria i atenció. En la fase preclínica, aquest nou medicament ha millorat les capacitats d'aprenentatge i memòria d'animals malalts d'esquizofrènia. La fase clínica en pacients humans es posarà en marxa l'any 2016.

Premis Expoquimia 2011

Premi Expoquimia I+D+I

 

Edició 2011

En la categoria de Química, el projecte "Disseny, síntesi i avaluació de l'activitat antiviral de nous inhibidors d'entrada del VIH" dels professors José Borrell i Jordi Teixidó del Grup d'Enginyeria Molecular de l'Institut Químic de Sarrià es van fer amb el Premi. Han generat uns nous inhibidors de la molècula CXC4R, causant de les infeccions provocades pel virus immunodeficiència humana (VIH), origen de la Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida (SIDA). Aquesta troballa permetrà la creació d'un nou fàrmac més eficaç contra aquesta malaltia.

La menció especial del jurat va ser per al projecte empresarial Nanomol Technologies, dels professors Jaume Veciana, Nora Ventosa i Santi Sala del Departament de Nanociència Molecular i Materials Orgànics de l'Institut de Ciències Naturals de Barcelona del CSIC. Aquest projecte ha desenvolupat una plataforma per fabricar nanomedicines.

Premi Biotecnología I+D+I

 

Edició 2011

En la categoria de Biotecnologia, el premi es va concedir a l'empresa Bioglane de Barcelona, fundada pels doctors Pedro Clapés, Jesús Joglar, Josep Lluís Torres i el directiu Sergio Pumarola. Des de la seva empresa, han llançat al mercat una molècula natural (D-fagomina) que regula la gana i que podria ser usat com a complex dietètic.

La menció especial va ser pel projecte presentat per la doctora Eva Martín de la Vall de la Universitat de Salamanca en el qual, amb biomaterials, s'ha regenerat el teixit pulmonar de pacients als quals se les ha extret part d'aquest òrgan.