Entrevista al Global Consultancy Manager de Azbil Telstar: "En Expoquimia esperamos poder contactar personalmente con muchos de nuestros clientes"

12 diciembre 2020

CHEMICAL NEWS
Joan Tortosa

Licenciado en Farmacia por la UB y Académico Correspondiente de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, Rafael Beaus es especialista en Farmacia Industrial y Galénica y PDG en IESE, ejerce de Global Consultancy Manager en Azbil Telstar, tras haber pasado por diferentes posiciones de dirección en esta compañía y su filial de consultoría SVS.

Licenciado en Farmacia por la UB y Académico Correspondiente de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, Rafael Beaus es especialista en Farmacia Industrial y Galénica y PDG en IESE, ejerce de Global Consultancy Manager en Azbil Telstar, tras haber pasado por diferentes posiciones de dirección en esta compañía y su filial de consultoría SVS. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector farmacéutico habiendo ejercido en Cusí y posteriormente Alcon Cusí de Jefe de Fábrica y posteriormente QA Manager y DT. Rafael Beaus ha sido ponente en múltiples congresos y jornadas internacionales, docente colaborador de la UB en diversos cursos de posgrado y másteres y es autor de varios artículos técnicos en revistas especializadas y diversos capítulos en libros de la serie "Apuntes sobre Tecnología Farmacéutica" editados por el Dr. R Salazar.

Pregunta: Telstar destaca por sus servicios de ingeniería y construcción a las empresas del ámbito de ciencias de la vida. ¿Cuáles son los factores para tener éxito en este sector? ¿Se trata quizá de un acercamiento especial hacia el cliente?

Respuesta: En Telstar creemos que nuestro éxito en este sector sólo se logrará a través de la aportación de alto valor a los clientes, proporcionándoles soluciones, conocimiento de nivel y a la vez colocándonos junto a ellos en el momento en que precisen de nuestros servicios, asumiendo como propias sus inquietudes.

Otros sectores para los que Telstar trabaja son el energético y el aeroespacial ¿Nos podría concretar en qué consiste su actividad en este ámbito?

El origen de Telstar está relacionado con la tecnología de vacío y en estos sectores el requerimiento de instalaciones de ultra alto vacío es lo que ha llevado a Telstar a ser uno de los líderes en este mercado, alejado del de ciencias de la vida, que es nuestro core business. En el caso de la industria aeroespacial, proporcionamos cámaras de vacío térmico que permiten realizar pruebas a los satélites, pues reproducen las condiciones en las que se encontrarán lo que ayuda a detectar cualquier futuro problema resolviéndolo aquí, antes de su lanzamiento. En el sector energético (y automoción), proporcionamos máquinas de detección de fugas que permiten asegurar la estanqueidad de ciertos componentes, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Cómo se aplica la tecnología del vacío en las ciencias de la vida?

La tecnología de vacío se aplica en los equipos de liofilización para conseguir las condiciones necesarias para permitir la sublimación a las temperaturas que nos interesan. También se emplea para detectar fugas en equipos asépticos, permitiendo por tanto conservar la esterilidad del producto. Por eso son importantes también las aplicaciones en las industrias de ciencias de la vida.

Mauricio García de Quevedo

Vostès compten amb una àmplia i sòlida presència internacional. Quins mercats estarien avui més estancats i quins destacaria en aquest moment com els més dinàmics?
Atès que Telstar compta amb la producció d'equips a més d'amb el subministrament de diferents serveis, en alguns mercats hem vist que hi havia menys inversions en el nostre sector, la qual cosa repercutia en un alentiment en la sol·licitud de nous equips, mentre que se seguien demanant serveis a bon ritme, mentre que en d'altres ha passat el contrari. Els mercats emergents a Àsia i Àfrica segueixen amb una bona taxa d'inversions, mentre que a Europa hem detectat un cert excés de capacitat en algunes ocasions (el que no treu que segueixi havent inversions en certs països) i a Amèrica Llatina la inestabilitat política i econòmica global, també han portat a un menor creixement en aquests mercats.

Un dels països en els quals tenen presència és el Regne Unit. Tenen por que el Brexit els pugui afectar d'alguna manera? Si és així, tenen previst alguna estratègia per tractar amb els possibles efectes d'aquest procés?

La realitat és que l'efecte final del Brexit no sabem quin serà, ni nosaltres ni ningú, ja que està per veure en què acabarà. Dit això, atès que Telstar disposa d'un centre de producció especialitzat en elements de contenció al Regne Unit, lògicament ens preocupa quin pugui ser l'efecte final del Brexit, tant pel que fa a quin serà el cost final de venda dels equips produïts allà, com quin serà el cost dels equips produïts fora del Regne Unit quan es venguin allà. Hem desenvolupat plans de contingència que contemplen diversos escenaris, però estem a l'espera de conèixer quin serà el desenllaç final.

Telstar posseeix quatre plantes de producció i set centres tecnològics. Quina és la funció d'aquests últims?

A través dels centres de negoci pretenem acostar-nos als clients, proporcionant un servei local i més ràpid, el que permet proporcionar un millor i més eficient servei. És un gran avenç pel que fa a qualitat del servei enfront del que es feia tradicionalment de donar el servei des d'un únic centre, sobretot si també tenim en compte la diferència horària entre diferents zones.

Quin paper juga el servei postvenda i d'assistència tècnica en el seu concepte de negoci?

Són dos elements fonamentals i molt valorats pels nostres clients. Un bon servei de postvenda permet assegurar el correcte funcionament de qualsevol dels nostres equips de forma consistent en el temps. L'assistència tècnica resol qualsevol dubte que puguin plantejar els nostres clients de manera ràpida i precisa. De fet, els serveis són un valor afegit de molta importància per als nostres clients i suposen un salt qualitatiu per a la nostra indústria que ha passat de subministrador d'equips a proporcionar serveis.

Com està afrontant Telstar la revolució digital a la indústria i els desenvolupaments de la Indústria 4.0?

A Telstar estem convençuts que el que coneixem com a indústria 4.0 és la propera revolució industrial que ens permetrà fer un salt endavant des del treball basat en l'experiència històrica a la feina basat en l'adquisició de dades en temps real. És l'eix de desenvolupament dels nostres nous equips i fonamental en l'evolució dels nostres actuals equips cap a "equips intel·ligents".

Quines són les principals tendències que marcaran l'evolució de el sector de ciències de la vida i la salut per a la propera dècada?

A més dels aspectes lligats a la Indústria 4.0 que hem comentat, creiem que cada vegada més es tendirà cap a una medicina personalitzada i cap a la biotecnologia, el que implicarà un canvi significatiu en la forma de produir. L'envelliment de la població, la cultura de prevenció i de vida saludable i la globalització de malalties que abans eren "exòtiques" incidiran significativament en el desenvolupament de les medicines futures. Pel que fa a les regulacions, cada vegada l'harmonització és més gran, assolint-se igualment una major seguretat de cara als pacients. Al mateix temps, l'evolució des de vendre productes a la venda de serveis ens afectarà a tots.

Què espera d'Expoquimia 2020?

Confiem que, com en altres ocasions, puguem presentar als nostres clients les novetats de Telstar i tinguem l'oportunitat de contactar personalment amb molts d'ells des del nostre estand en un entorn més amigable que l'estressant que representa el dia a dia de les fàbriques de cada un d'ells. Estem convençuts que serà un èxit.

CHEMICAL NEWS

Entrevista al presidente de Expoquimia, Carles Navarro: "Expoquimia es una oportunidad excepcional para que el sector químico se haga valer y exhiba los avances e innovaciones que aporta"

Leer Más >>

CHEMICAL NEWS

Entrevista Rafael Beaus, Global Consultancy Manager de Azbil Telstar: "En Expoquimia esperamos poder contactar personalmente con muchos de nuestros clientes"

Leer más >>

CHEMICAL NEWS

Batalla final de la aviación contra los microorganismos

Leer más >>