Tornar

E. BACHILLER, B. S.A.

Gran Via, Pavelló 2
Carrer C Stand 177

CAN GUASCH 3 POLÍGONO INDUSTRIAL LEVANTE
PARETS DEL VALLÈS, 08150
BARCELONA, ESPAÑA

 • Tel 1. 935730770
 • Tel 2.
 • Fax. 935623010

Descripció

Durant 50 anys, Bachiller s’ha especialitzat en el disseny i fabricació d’equips i instal·lacions essent sempre un soci de confiança per a les indústries química, farmacèutica, cosmètica i alimentària. Els nostres productes ens avalen: filtres nucha, assecadors al buit i mescladors industrials. Veure més

Novetats i productes

Catàleg

Productes

 1. Granuladores
 2. Intercanviadors de calor
 3. Béns d'equip i enginyeria, equips i instal·lacions, altres
 4. Pólvores, instal·lacions d'obtenció de
 5. Èsters, instal·lacions per a la fabricació d’
 6. Destil·lació industrial, instal·lacions
 7. Molins industrials
 8. Antibiòtics, instal·lacions per a l'obtenció d'
 9. Dipòsits
 10. Dispersió, aparells industrials de
 11. Farmacèutics, instal·lacions de fabricació de preparats
 12. Dosificació
 13. Absorció, instal·lacions d’
 14. Lubricants, màquines per a la preparació de
 15. Hidrogenació, instal·lacions d’
 16. Mòlta, instal·lacions de
 17. Sabó, instal·lacions de fabricació
 18. Fructosa, xarop de, instal·lacions de fabricació
 19. Destil·lació a pressió, instal·lacions i aparells
 20. Precipitadors
 21. Xicle, instal·lacions de fabricació
 22. Greixos, instal·lacions de fabricació i de fabricació de concentrat de
 23. Abrasius, instal·lacions de preparació
 24. Barreja, instal·lacions de, per a sitges
 25. Colorants per alimentació, instal·lacions de preparació
 26. Filtres industrials
 27. Adhesius, màquines per a la fabricació d’
 28. Aromàtiques, substàncies, instal·lacions de fabricació
 29. Química fina i farmàcia, equips i instal·lacions per a producció, altres
 30. Procés de producció, instal·lacions completes, altres
 31. Condensació, instal·lacions de
 32. Pastes, instal·lacions de preparació
 33. Construccions soldades
 34. Mescladores-pastadores, instal·lacions
 35. Gelatina, instal·lacions de fabricació de
 36. Condensadors de vapor
 37. Màquines, construccions especials de
 38. Evaporadors
 39. Aromes, instal·lacions per a l'extracció d'
 40. Extracció, instal·lacions d’
 41. Emulsions, dispositius per a la separació de les
 42. Agitadors industrials
 43. Micronitzadors
 44. Esterilització, instal·lacions d’
 45. Equips per processament
 46. Autoclaus industrials
 47. Detergents, instal·lacions per a la fabricació de
 48. Dosificació-alimentació, instal·lacions de
 49. Serpentins
 50. Garbelladores i mescladores
 51. Desairejadors al buit
 52. Digestors
 53. Columnes de destil·lació i rectificació
 54. Resines acríliques, instal·lacions de fabricació
 55. Concentració, instal·lacions de
 56. Tremuges
 57. Decantadors
 58. Massapà i torró, instal·lacions de fabricació
 59. Explosius, instal·lacions de fabricació
 60. Emulsions autopolidores, instal·lacions de fabricació
 61. Dessecadors
 62. EQUIPS I INSTAL·LACIONS PER A PRODUCCIÓ
 63. Cacau, instal·lacions per a la preparació de
 64. Reactors
 65. Assecadors industrials
 66. Trituradores industrials
 67. Destil·lació flash, instal·lacions i aparells
 68. Sal marina, instal·lacions per al refinament de
 69. Etoxilació, instal·lacions d’
 70. Farmàcia, instal·lacions
 71. Cristal·litzadors
 72. Dissolució, instal·lacions de
 73. Pols, transportadors de
 74. secat i micronització
 75. Tamisadores industrials
 76. Cautxú, instal·lacions de fabricació
 77. Dolços, instal·lacions de fabricació
 78. Ceres, instal·lacions de fusió
 79. Escuma, màquines per a la destrucció d’
 80. Cristal·lització, instal·lacions de
 81. Mufles
 82. Cosmètics, instal·lacions per a la indústria de
 83. Reescalfadors de vapor
 84. Llevats i llevats en pols, instal·lacions per a l'obtenció de
 85. Mescladores industrials
 86. Morters i masses
 87. Maionesa, instal·lacions per a la preparació de
 88. Plantes pilot
 89. Glucosa, instal·lacions de fabricació de
 90. Pasteurització, instal·lacions de
 91. Coles, instal·lacions de fabricació
 92. Agar-agar, instal·lacions per a la preparació d’
 93. Destil·lació al buit, instal·lacions i aparells

Marques