Nou Reglament d'emmagatzematge de productes químics. Principals modificacions

PER QUÈ S'HA MODIFICAT EL REGLAMENT?

Com s'ha integrat en el Reglament la classificació de productes químics perillosos d'acord amb el CLP?

Com afecta la modificació als organismes de control?

Com s'ha considerat en el nou Reglament la protecció contra incendis?

Per què hi ha una nova ITC específica d'emmagatzematge en recipients mòbils?

Quines novetats s'introdueixen quant a l'emmagatzematge de gasos en recipients a pressió mòbils? I pel que fa a l'emmagatzematge de peròxids orgànics i de matèries autoreactives?

Per respondre a aquesta pregunta disposem de la col·laboració de l'Administració i els seus tècnics i dels professionals experts que han participat activament en la Comissió Tècnica de Bequinor per a la modificació del Reglament.

PROGRAMACIÓ
DELS CONTINGUTS

9.00 - 9.30 h
Registre d'assistents, lliurament de documentació i obertura

9.30 - 10.00 h
Per què es modifica aquest reglament? Principals modificacions del Reglament i les seves ITC
Emilio Almazán Moro, cap de servei. Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial, Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat

10.00 - 10.30 h
Aplicació del Reglament d'emmagatzematge de productes químics a la Generalitat de Catalunya
Francesc Calaf, de la Secció de Seguretat Química de la Generalitat de Catalunya

10.30 - 11.00 h
Acreditació de l'ENAC d'organismes de control per a l'emmagatzematge de productes químics
Claudia de la Calle Morales, responsable del Departament d'Inspecció i Organismes de Control

11.00 - 11.30 h
Àmbit d'aplicació del nou Reglament. Aplicació pràctica de la Taula 1 i les exempcions
Enrique Sánchez Mota, representant de Calidad y Seguridad, SL (CYS)


11.30 - 12.00 h
Pausa i cafè

12.00 - 13.30 h
La protecció contra incendis en els APQ i l'RSCIEI
Marceliano Herrero Sinovas, cap del Servei Territorial d'Indústria de la Junta de Castella i Lleó

13.30 - 15.00 h
Descans

15.00 - 16.45 h
La nova ITC APQ-10: Emmagatzematge en recipients mòbils
Marta Mendoza Belio, directora de Denios Academy16.45 - 17.00 h
Pausa de tarda

17.00 - 17.30 h
Modificacions introduïdes a la ITC APQ-9. Experiència en l'aplicació d'aquesta ITC

Rafael Ferruz, cap de Seguretat i Medi Ambient de Peroxychem Spain

17.30 - 18.00 h
Modificacions en l'emmagatzematge de gasos en recipients a pressió mòbils. La ITC APQ-5
Francesc Calaf, de la Secció de Seguretat Química de la Generalitat de Catalunya

18.00 - 18.30 h
Col·loqui final

PONENTS

  1. · Representants del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial)

  2. · Representants de la Generalitat de Catalunya (secció de seguretat química)

  3. · Representants d'indústria de les comunitats autònomes que han participat en la Comissió Tècnica de Bequinor per a la modificació del Reglament

  4. · Representants d'empreses associades que han participat en la Comissió Tècnica de Bequinor per a la modificació del Reglament

Inscripció a la Newsletter

Rebi totes les promocions i les novetats del saló.

INSCRIGUI'S