Batalla final de l'aviació contra els microorganismes

12 novembre 2019

CHEMICAL NEWS
MICTEST

M"MICTEST desenvoluparà nous protocols d'exposició a la biocontaminació per validar, a escala de laboratori, materials, recobriments i components per a sistemes de combustible d'aeronaus"

Els microbis no només afecten altres organismes vius, sinó que també impacten en els avions. En certes condicions, els microorganismes poden créixer als tancs de combustible i amenaçar la seguretat dels aparells a causa dels seus efectes corrosius i obstructius. L'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA) espera rebre el 2022 els resultats d'un projecte d'investigació centrat a resoldre aquest problema que, tot i ser poc conegut, té una gran incidència.

En aquest sentit, cal recordar que la quantitat de vols és avui més gran que en cap altre moment de la història i les perspectives de creixement per als propers anys són enormes. Segons dades de la IATA, la tendència actual del transport aeri suggereix que el nombre de passatgers podria doblar-se fins a arribar als 8.200 milions a l'horitzó 2037. Són membres de la IATA un total de 290 companyies d'aviació que representen un 82% del trànsit mundial.

El projecte que té com a objectiu vèncer els microorganismes als avions es diu MICTEST. Ha iniciat el seu camí el 2019 i conclourà el març del 2022. Compta amb un pressupost de prop de mig milió d'euros finançat per Clean Sky Joint Undertaking (CSJU), un consorci publicoprivat entre la Unió Europea i la indústria aeronàutica europea que dona suport a la investigació per reduir els efectes ambientals de les aeronaus. El projecte s'inscriu en el marc del programa de recerca i innovació Horitzó 2020.

Els seus partners són el centre tecnològic Leitat de Barcelona, a qui correspon la coordinació, i la companyia CHL. Leitat és un institut tècnic privat amb més d'un segle d'experiència en processos d'innovació industrial. CLH és una de les cinc principals empreses d'Europa i Amèrica que opera en l'emmagatzematge i el transport de productes derivats del petroli, i amb el sistema integrat de terminals i canonades d'última generació.


Shutterstock

Control de la biocontaminació

Les aeronaus que romanen a terra durant llargs períodes tendeixen a desenvolupar microorganismes a la interfase hidrocarbur-aigua. Això afecta els dipòsits d'emmagatzematge de combustible, els sistemes de manipulació de combustible i altres infraestructures dels aparells.

MICTEST desenvoluparà nous protocols d'exposició a la biocontaminació per validar, a escala de laboratori, materials, recobriments i components per a sistemes de combustible d'aeronaus. Els materials i els recobriments antimicrobians o antibiofilm són una solució prometedora per controlar passivament la biocontaminació, perquè eviten l'adherència i el creixement de microorganismes a les superfícies. Un dels grans reptes és que els materials i recobriments de superfícies siguin resistents als microbis severs i que, al mateix temps, no causin efectes negatius al combustible. No obstant això, encara falten mètodes per avaluar els efectes dels materials antimicrobians en entorns industrials rellevants.

Per aconseguir la seva comesa, MICTEST se centrarà en una llarga i complexa sèrie d'accions. En primer lloc, definirà els microbis més representatius als tancs de combustible d'aeronaus. Després, definirà les condicions d'una prova d'exposició per simular el que passa als tancs de combustible. Determinarà l'estratègia d'inoculació i els sistemes d'alimentació de microorganismes. Seleccionarà, aplicarà i validarà una nova metodologia per a materials passius i funcionalitzats. Validarà nous protocols a través de l'avaluació comparativa amb les normes existents i les proves internes. Establirà una llista de requisits per realitzar nous protocols i proves. I, finalment, redactarà un esborrany de directrius i estàndards per a la indústria de l'aviació.

Estandardització de solucions

Actualment, els fabricants i proveïdors estan provant solucions antimicrobianes que no sempre són representatives de l'entorn de l'aeronau. A més, la manca d'un protocol estandarditzat fa que sigui gairebé impossible comparar aquestes solucions.

El valor afegit dels nous protocols que es desenvoluparan al MICTEST es demostrarà mitjançant la realització d'estudis de validació en una llista de materials (elements metàl·lics, recobriments i polímers) en dipòsits pilot de 25 litres, en cambres climàtiques, per comparar els efectes dels biofilms obtinguts seguint diferents mètodes.

Una vegada conclòs el projecte, es presentarà el document final a la IATA perquè aquesta organització pugui explorar les possibilitats d'aplicació i estandardització de les solucions trobades.

CHEMICAL NEWS

Entrevista al president d'Expoquimia, Carles Navarro: "Expoquimia és una oportunitat excepcional perquè el sector químic es faci valer i exhibeixi els avenços i innovacions que aporta"

Llegir més >>

CHEMICAL NEWS

Entrevista Rafael Beaus, Global Consultancy Manager d'Azbil Telstar: "A Expoquimia esperem poder contactar personalment amb molts dels nostres clients"

Llegir més >>

CHEMICAL NEWS

Batalla final de l'aviació contra els microorganismes

Llegir-ne més >>